verzorging

Verzorging

Mogelijk heeft u ondersteuning nodig bij uw persoonlijke verzorging.
Onder persoonlijke verzorging worden alle dagelijkse handelingen verstaan zoals wassen, aankleden, verzorgen van uw uiterlijk. met Zorg & Respect zet hiervoor deskundige professionals in die u met zorg en respect behandelen. Wij zorgen ervoor dat u er goed verzorgd uitziet. U bent degene die bepaalt waar u ondersteuning bij krijgt.

Om de persoonlijke verzorging te bekostigen kunt u gebruik maken van een indicatie. Deze kan aangevraagd worden bij het CIZ of uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Mocht u geen gebruik willen maken van een indicatie is dit ook mogelijk. De volledige kosten dient u dan wel zelf te betalen.