Logo nieuws

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen met beperkingen, chronische, psychische of psychosociale problemen, welke onder de Wmo vallen. Hiervoor is in 2015 een tweejarig contract met de zorgaanbieders gesloten. Dit contract loopt op 31 december 2016 af. Daarom zijn de gemeenten en zorgaanbieders opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot nieuwe werkafspraken en een nieuw contract voor de periode van twee jaar. Dit contract is vrijdag 11 november ondertekend door alle partijen.

Lees meer