Gemeenten en zorgaanbieders tekenen nieuwe overeenkomst voor Wmo-zorg in de Hoeksche Waard

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen met beperkingen, chronische, psychische of psychosociale problemen, welke onder de Wmo vallen. Hiervoor is in 2015 een tweejarig contract met de zorgaanbieders gesloten. Dit contract loopt op 31 december 2016 af. Daarom zijn de gemeenten en zorgaanbieders opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot nieuwe werkafspraken en een nieuw contract voor de periode van twee jaar. Dit contract is vrijdag 11 november ondertekend door alle partijen.

wethouders-bestuurders-en-medewerkers-gemeenten-en-zorgaanbieders

In de nieuwe overeenkomst staan afspraken over Wmo-taken zoals begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer. Dit zijn niet alleen afspraken over tarieven die de gemeenten gaan betalen voor de zorg. Maar ook afspraken over hoe de juiste zorg gegeven kan worden. Zorgaanbieders gaan vanaf 1 januari 2017 een ondersteuningsplan opstellen met de cliënten.

Ondersteuningsplan
In dit ondersteuningsplan staat aangegeven welke ondersteuning de cliënt nodig heeft en hoe die ondersteuning gegeven kan worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar professionele ondersteuning, maar ook naar de eigen kracht van de cliënt en de ondersteuning die de directe omgeving kan bieden. In het plan wordt de benodigde ondersteuning gekoppeld aan een tijdsperiode waarin die ondersteuning geboden gaat worden.

Ondertekenen contract
Afgelopen vrijdag tekenden de vijf gemeenten en 26 zorgaanbieders de overeenkomst. ‘Wij zijn blij dat de zorg voor de komende jaren goed geregeld is voor onze inwoners.’, aldus Ina van der Werf-Weeda (verantwoordelijk wethouder namens de vijf Hoeksche Waardse gemeenten). ‘Trots ben ik op de manier waarop deze mijlpaal in goed onderling overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders is bereikt. Luisterend naar elkaar, open, constructief en altijd zoekend om elkaar te kunnen vinden. Ik heb er vertrouwen in dat we deze manier van samenwerken vasthouden voor de toekomst.